07.03.2018


Vi i Adept Personal har kontinuerlig fokus på forbedring av tjenstene vi tilbyr


Nytt for 2018 er vi nå kan bistå våre kunder med å organisere ferdighetsprøver av kandidater i forkant av større og krevende prosjekt.


Første ferdighetsprøve er gjennomført med glans i uke 10, 2018. Total 24 kandidater deltok på sveisetesten.


08.03.2018


Adept Personal ønsker Brann lykke til med sosongen 2018


Vi feirer navneedringen med et innslag i lokalavisen, der vi ønsker Brann til lykke med sesongen 2018. Vi ser frem til noen gode kamper :)

01.03.2018

Instrumental Marine Service Norway endrer navn til Adept Personal ASAdept Personal er et norskeid selskap med base i Hordaland.


Vi fortsetter å tilby de samme bemanningsløsninger som vi har gjort siden oppstart i 2001.


Vi har kvalifisert og sertifisert personell innen de fleste kategoriene.


•Industri


•Havbruk


•Bygg og anlegg

Ordet Adept kommer opprinnelig av latin adeptus- som betyr ''en som har oppnådd noe''. Synonyme adjektiver til adept, er det vi står for : dyktige i tjenestene vi tilbyr, og med kompetent fagpersonell, er vi eksperter på vårt fagområde.

© Copyright 2018. All Rights Reserved.

KONTAKT OSS

Kokstadflaten 35

5257 Kokstad

PROFIL