Hvem er vi ?

Instrumental Marine Service Norway ble etablert i 2001

og i  2018 endret IMS Norway navn til Adept Personal


Vi er leverandør av kvalifisert personell, til både korte og lengre prosjekter, till offshore, skipsindustri, bygg og anlegg,  på vann og på land.


Vi er alltid tilgjengelig og har egen vakttelefon med utvidete åpningstider for å ivareta både kunder og  ansatte best mulig. Vårt fokus er alltid på ryddige prosesser, forutsigbare forhold og god kommunikasjon.


Adept Personal har mange års erfaring fra industrien. Gjennom våre tjenester vi har i en årrekke bidratt til at skipsredere, riggeiere, verft, leverandører og underleverandører har kunne utføre sitt arbeid på en sikker og vellykket måte. Vi har bidratt med kvalifisert personal til både korte og lengre prosjekt, på land og på vann. Vi har fokus på arbeidsetikk, kvalitet og sikkerthet for alle ansatte, både i felt og på kontor.


Fleksibilitet, effektiv mobilisering og kvalitet kjennetegner vår virksomhet.


• Riggreparasjoner, vedlikehold og modifikasjoner/skrapig onshore og offshore.

• Skipsreparasjoner, vedlikehold og modifikasjoner samt nybygg.

• Produksjon av ulike typer arbeidsbåter i aluminium.


Vårt motto "Sikkerhet og kvalitet", gjenspeiler vår ambisjon om å drive uten uhell og uønskede hendelser. Vår statistikk tilsier at vi klarer dette meget bra, men vår holdning tilsier at vi aldri kan si oss helt fornøyd eller anse oss som ferdig med dette fokuset.


KHMS/QA


Adept Personal er kvalifisert Achiles JQS_leverandør.

Vi stiller strenge krav og har som mål: ingen skader på mennesker, miljø eller  eiendom.


Det er felles ansvar for selskapets ledelse og alle ansatte å etterstrebe for å sikre dette.


Kvalitet er den grunnleggende verdien i det vi står for.


  • Lønn og betingelser etter norske lover og regler/vikarbyrådirektiv.
  • Gyldige varmearbeidssertifikater.
  • Oppdaterte og akkrediterte sertifikater.
  • Solidarfritak.
  • Fosikringer.
  • OPITO godkjente offshore sertifikater.
  • Nulltoleranse: alkohol/narkotika

Våre ansatte har ordnede forhold. Vi benytter samarbeid som en positiv driver i forholdet til våre ansatte.


Firmaattest

Visjonen vi har danner et langsiktig mål for vår virksomhet, og er navigasjonsklokken vi bevegeger oss  etter.
 Achilles Joint Qualification

Våre verdier er :


• Høyeste etiske standarder

• Kvalitet og sikkerhet

• Integritet, lojalitet og langsiktig fokus

Fritak for solidaransvar

Vår misjon er :


Å levere kompetent personell, gode tjenester til våre kunder gjennom et sterkt fokus på SIKKERHET.

Vi skal være eksperter på vårt fagområde og levere kvalitet og effektivitet, samtidig som vi opprettholder full satsing på vekst og utvikling av våre ansatte.


KONTAKT OSS

Kokstadflaten 35

5257 Kokstad

PROFIL

Ordet Adept kommer opprinnelig av latin adeptus- som betyr ''en som har oppnådd noe''. Synonyme adjektiver til adept, er det vi står for : dyktige i tjenestene vi tilbyr, og med kompetent fagpersonell, er vi eksperter på vårt fagområde.

© Copyright 2018. All Rights Reserved.